Portfolio

Folder “W pogoni za ciszą”

FOLDER

“Polska w decybelach” – projekt oraz skład folderu – raportu o stanie akustycznym największych aglomeracji w Polsce
oraz projekt graficzny landing page wydarzenia o tematyce hałasu: “W pogoni za ciszą” organizowanego przez Icon Strategies dla Saint-Gobain